Vader Ruben

“Het zelfvertrouwen en zelfbeeld van mijn zoon was erg aangetast. Op school hadden ze al van alles aangeboden, maar helaas zat er geen vooruitgang in. Hij had echt een hekel aan lezen. Wij als ouders zijn er zonder hoge verwachtingen ingestapt. We hadden al veel geprobeerd zonder resultaat. Soms dachten we: Waar zijn we mee bezig? Maar onze zoon vond het leuk om te gaan en is beter gaan schrijven en lezen. Met dictee en begrijpend lezen haalt hij sinds kort mooie cijfers en hij leest nu graag de Donald Duck. Hij heeft voor zijn verjaardag zelfs een leesboek gevraagd.”