Vader Jan

“Sinds we meerdere keren per week motorische oefeningen doen, is de spelling van mijn zoon echt beter geworden. Mijn zoon vond sommige oefeningen stom en saai, maar het was wel nodig en heeft geholpen. Zelf zegt hij dat hij, doordat hij nu zijn eigen handschrift kan lezen, weet waar hij in het woord is en welke letter erna komt. Ook de rijm en klankoefeningen hebben ontzettend geholpen.”