Tina

“De spellingsregels worden mij op een andere manier uitgelegd dan op school. Op school maakt de juf het zo ingewikkeld, maar als Daniela het me uitlegt is het veel simpeler. Ook omdat ze het me echt laat zien. Ik maak daardoor ook minder fouten met dubbele of enkele letters. Voor mijn laatste dictee had ik een 8. Ik vind het ook fijn dat er aandacht aan mij wordt gegeven. Daniela legt alles rustig uit en wordt niet boos. Ik voel me nu minder dom. Ik ben met lezen 2 niveaus omhoog gegaan.”